EN

3x3 nuostatai

       

KAUNO RAJONO „3X3 KREPŠINIO ČEMPIONATO“ VARŽYBŲ
NUOSTATAI

I. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Išsiaiškinti stipriausias Kauno rajono 3x3 krepšinio komandas bei perspektyviausius žaidėjus skirtingose amžiaus grupėse;
2. Populiarinti 3X3 krepšinį, kaip olimpinę sporto šaką, skatinti jaunimą jį žaisti;
3. Propaguoti krepšinio, kaip vienos populiariausių sporto šakų, patirtį ir pasiekimus;
4. Šventiškai paminėti Lietuvos krepšinio 100 – čio jubiliejų Kauno rajono bendruomenėse;

II. VADOVAVIMAS IR VYKDYMAS
1. Varžybas organizuoja ir vykdymą koordinuoja VŠĮ „Tornado“ krepšinio mokykla, toliau „Mokykla“ .
2. Varžybas vykdo Mokyklos direktorius ir jo patvirtintas varžybų vyriausias teisėjas.
3. Mokyklos direktorius priima visus sprendimus, susijusius su nuostatuose nenumatytais atvejais.
4. VŠĮ „Tornado“ krepšinio mokyklos būstinė yra Lietuvoje, Kaune, Smalininkų g. 18.

III. DALYVIAI. VYKDYMO LAIKAS
1. 3X3 varžybos vykdomos šioms amžiaus grupėms:
    1.1 VYRŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS (gimusieji 2005 m. ir vyresni);
    1.2 VAIKINŲ „A“ KREPŠINIO ČEMPIONATAS (gimusieji 2006-2008 m.);
    1.3 VAIKINŲ „B“ KREPŠINIO ČEMPIONATAS (gimusieji 2009-2010 m.);
    1.4 VAIKŲ „A“ KREPŠINIO ČEMPIONATAS (gimusieji 2011-2012 m.);
    1.5 VAIKŲ „B“ KREPŠINIO ČEMPIONATAS (gimusieji 2013 m. ir jaunesni);
    1.6 MOTERŲ IR MERGINŲ KREPŠINIO ČEMPIONATAS;
2. Visi aukščiau išvardinti krepšinio čempionatai skirstomi į 5 ETAPUS, bei FINALINĮ etapą. Etapų varžybos vykdomos gegužio – rugsėjo mėnesiais.

IV. KOMANDŲ IR ŽAIDĖJŲ REGISTRAVIMAS
1. Kauno rajono 3X3 čempionatuose dalyvausiančios komandos iki numatyto iš anksto termino registruoja komandą, užpildžius elektroninę registracijos formą, paskelbtą www.tornadas.lt puslapyje. Paraiškoje turi būti įrašyta: komandos pavadinimas, žaidėjo vardas, pavardė, pilna gimimo data.
2. Čempionatuose galima registruoti 4 žaidėjus.
3. Žaidėjai, registruoti žaisti vienoje amžiaus grupių, tuo pačiu metu gali žaisti kitų amžiaus grupių čempionatuose.
4. Mokyklai paprašius, komanda privalo pateikti žaidėjų amžių įrodančius dokumentus. Jeigu žaidėjas pažeidžia amžiaus apribojimą, iš tolimesnių varžybų yra diskvalifikuojama visa komanda;
5. Varžybose negali dalyvauti žaidėjai, praėjusį sezoną turėję RKLA A diviziono ar aukštesnės lygos licenciją.
6. Ta pati komanda gali dalyvauti daugiau nei viename etape.
7. Jeigu komanda iškovoja 1 – 2 vietą viename iš etapų, kituose etapuose ji dalyvauti negali, nes įgyja teisę dalyvauti finaliniame etape.
8. Jeigu komanda, iškovusi teisę dalyvauti finaliniame etape, atsisako tai padaryti ar dalyvauti negali, jos vieta atitenka žemesnę vietą turnyrinėje lentelėje užėmusiai komandai
9. Dalyvių registracija vyksta iki nurodytos datos: 
  • I etapas - 2022 05 31 - Šlievana (Registracija iki gegužės 29 d.)
  • II etapas - 2022 05 29 - Garliava (Registracija iki gegužės 26 d.)
  • III etapas - 2022 06 12 - Ringaudai (Registracija iki birželio 8 d.)
  • IV etapas - 2022 08 26 - Neveronys (Registracija iki rugpjūčio 23 d.)
  • V etapas - 2022 09 - Raudondvaris (data bus tikslinama)

V. ČEMPIONATO VYKDYMO SISTEMA
1. Čempionatas vykdomas 6 turais – 5 kvalifikaciniai ir 1 Finalinis.
2. Iš viso ture (pagrindinėse varžybose) dalyvauja iki 12 komandų pagal konkrečią amžiaus grupę. Komandos suskirstomos į pogrupius, kur komandų pogrupyje yra 3 arba 4.
3. Prieš I turą komandos į pogrupius suskirstomos burtų keliu.
4. I – V etapų 2 komandos finalininkės tiesiogiai papuolą į Finalinį etapą.
5. Finaliniame etape 12 komandų, suskirstytos į 4 pogrupius, kur žaidžiama rato sistema. Pirmas 2 vietas pogrupyje užėmusios komandos žaidžia atkrintamąsias varžybas.

VI. ČEMPIONATŲ VYKDYMO SĄLYGOS
1. Kauno rajono „3X3 krepšinio čempionate“ varžybos vykdomos pagal oficialias FIBA 3X3 krepšinio taisykles ir šį Reglamentą.
2. Komandai neatvykus į varžybas iki tvarkaraštyje nurodyto laiko, fiksuojamas techninis pralaimėjimas.

VII. PROTESTAS. JO PADAVIMO IR SVARSTYMO TVARKA
1. Jeigu komanda mano, kad jos interesus pažeidė teisėjo (vyr. teisėjo ar teisėjo) sprendimas arba koks kitas įvykis žaidimo metu, komandos kapitonas arba treneris turi kaip galima greičiau (kai tik kamuolys tampa nežaidžiamu ir rungtynių laikrodis yra sustabdytas arba pirmosios minutės pertraukėlės metu) savo pretenzijas ramiai ir mandagiai išsakyti vyresniajam teisėjui. Vyresnysis teisėjas gali paaiškinti savo sprendimą arba, jei reikia, gali patikrinti rungtynių protokolą, rungtynių rezultatą ir žaidimo laiką.
2. Jei šis rungtynių pertraukimas trunka ilgiau nei 30 sekundžių, pretenzijas pareiškusiai komandai įskaitoma minutės pertraukėlė, nebent vyresnysis teisėjas pripažins pretenzijas pagrįstomis ir nuspręs kitaip.
3. Priimant sprendimą dėl protesto gali būti naudojama tik oficiali vaizdo ar kita medžiaga;
4. Tam, kad protestas būtų teisingai pateiktas ir priimtas svarstymui, komanda turi laikytis šios procedūros:
     4.1. Vienas iš komandos žaidėjų turi pateikti raštišką protesto priežasčių paaiškinimą. Tai padaryti reikia per 20 min. nuo rungtynių pabaigos;
5. Turnyro direktorius privalo kuo skubiau priimti sprendimą dėl protesto, t. y. ne vėliau negu prasidedant kitam varžybų etapui (jeigu protestas pateiktas grupės varžybose – iki atkrintamųjų, jeigu atkrintamosiose – iki prasidedant kitam etapui);
6. Varžybų direktorius gali nuspręsti nekeisti rungtynių rezultato, jeigu nėra aiškių ir pagrįstų įrodymų apie proteste pateiktą klaidą. Jeigu protestas yra patenkinamas (išskyrus dėl žaidėjų registravimo tvarkos pažeidimų) ir sprendimas keičia rungtynių nugalėtoją, tokiu atveju laikoma, jog rungtynės baigėsi lygiosiomis ir tuoj pat yra žaidžiamas pratęsimas.

VIII. APDOVANOJIMAI
1. Komanda ture iškovojusi I vietą skelbiama turo nugalėtoja.
2. Komandos Finaliniame ture iškovojusios I, II ir III vietas, apdovanojamos taurėmis, medaliais ir asmeniniais prizais.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Visos Kauno rajono „3X3 krepšinio čempionatuose“ dalyvaujančios komandos privalo su šiuo Reglamentu susipažinti iki varžybų pradžios.