EN

Mokėjimų informacija

2020/2021 m.

1. Mokėjimo sąlygos:
1.1 Mokestis už treniruotes mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos vykdančiajam treniruotes treneriui;
1.2 Mokestį už treniruotes galima mokėti pervedant į banko sąskaitą, nurodant už kurį mėnesį mokama, VAIKO VARDĄ PAVARDĘ ir grupę (pvz. Už Vardenį Pavardenį, grupė Mil1, už spalio mėnesį)
1.3. Mokestį už treniruotes galima sumokėti VšĮ „Tornado“ krepšinio mokyklos ofise, adresu Smalininkų g. 18, paduodant grynais treneriui arba pavedimu.

GAVĖJAS:

Pavadinimas: VšĮ "Tornado" krepšinio mokykla
 Bankas: AB SEB bankas
 Įmonės kodas: 135916751
 Sąskaitos numeris: LT307044060003674500
 MOKĖJIMO PASKIRTIS: Vaiko vardas, pavardė, grupės pavadinimas

2. Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio taikymas 

 2.1. NVŠ tikslinių valstybės lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį sudaro ne daugiau nei teisės aktų nustatyta, valstybės institucijų patvirtinta ir Paslaugos teikėjui faktiškai išmokėta suma. 
 2.2 Paslaugos teikėjo sprendimu 100 proc. krepšelio sumos skiriama įstatyminių atstovų mokėjimams už teikiamas paslaugas kompensuoti; 
 2.3 NVŠ programos finansavimo tikslinėmis valstybės lėšomis terminas, skiriamas mokinių ugdymui pagal Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą: nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. Kauno mieste ir nuo 2021 m. spalio1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. 
 2.4 NVŠ programoje dalyvaujantys vaikai gali būti tik besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje (pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas); 

3. Taikomos nuolaidos:
3.1 Susirgus ar gavus traumą daugiau nei 2 savaites, pateikus raštišką mediko patvirtinimą, mokestis už treniruotes perskaičiuojamas pagal faktiškai lankytų dienų skaičių.
3.2 Nuo mokesčio už treniruotes atleidžiami ar dalinai sumažinamas mokestis socialiai remtiniems vaikams, pateikus raštišką patvirtinimą ir pritarus VšĮ „Tornado“ KM valdybai;
3.3 Sportuojantiems dviem ar daugiau brolių, mokestis už treniruotes mažinamas 4 EUR;
3.4 Mokant mokestį už treniruotes už visus metus taikoma nuolaida. Mokestis skaičiuojamas: Kauno mieste, taikant  NVŠ aštuoniems mėnesiams, o sausio mėn. skaičiuojant pilną sumą, Kauno rajone rugsėjo ir sausio mėn. skaičiuojant pilną kainą, likusiems mėnesiams spalio - gruodžio, kovo - gegužės mėn. atskaičius NVŠ krepšelio kompensaciją. 

Iškilus klausimams dėl mokėjimų skambinkite:
► savo treneriui;
► bendruoju "Tornado" KM telefonu 837209177 (tik nuo 9:30 - 17:00);
► mobiliuoju - Dovilė +37067620785;
► el. paštu info@tornadas.lt;


PASLAUGŲ PAKETAI: 


A - PAKETAS (priešmokyklinio amžiaus vaikai  ir 2 kartų per savaitę treniruočių paketas)

Pilna kaina
22 Eur
Kaina su NVŠ 7 Eur
Mokant už metus su 10% nuolaida178 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį75 eur
*2 kartų per savaitę treniruotės  vykdomos konkrečiose mokyklose tik 2 kartus. Mokestis nėra mažinamas, jei vaikas dėl asmeninių priežasčių lanko treniruotes tik 2 kartus, nors pagal grafiką numatyti 3 kartai. 


B - PAKETAS    (2012 m. g. ir jaunesni vaikai, sportuojantys 3 val. per savaitę) 

Pilna kaina29 Eur
Kaina su NVŠ14 Eur
Mokant už metus su 10% nuolaida235 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį130 Eur


C - PAKETAS    (2011 - 2006 m. g. vaikai, sportuojantys 3 val. per savaitę) 

Pilna kaina34 Eur
Kaina su NVŠ19 Eur
Mokant už metus275 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį170 Eur


D - PAKETAS    (2012 - 2004 m. g. vaikų komandos)
 • Šiame pakete visos  II komandos, taip pat 2011 m. I komanda;
 • Krepšinio treniruotės ne mažiau 4 val. per savaitę 
 • Dalyvavimas KKML / MKL čempionatuose (nemokamas transportas į rungtynes kitame mieste);
Pilna kaina39 Eur
Kaina su NVŠ24 Eur
Mokant už metus316 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį 210 Eur


E - PAKETAS    (2004 - 2010 m. g. vaikų komandos)
 • Krepšinio treniruotės ne mažiau 6 val. per savaitę;
 • Atletinio rengimo treniruotės 1 val. per savaitę;
 • Sporto mediko konsultacijos;
 • Komandiniai mokymai sporto mitybos bei sporto psichologijos klausimais;
 • Dalyvavimas KKML / MKL čempionatuose (nemokamas transportas į rungtynes kitame mieste).
Pilna kaina44 Eur
Kaina su NVŠ29 Eur
Mokant už metus 356 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį250 Eur


F - PAKETAS    (2004 - 2008 m. g. vaikų komandos)
 • Krepšinio treniruotės ne mažiau 6 val. per savaitę;
 • Komandinės rytinės treniruotės 1 val. per savaitę;
 • Atletinio rengimo treniruotės 1 val. per savaitę;
 • Sporto mediko konsultacijos;
 • Komandiniai mokymai sporto mitybos bei sporto psichologijos klausimais;
 • Dalyvavimas KKML / MKL čempionatuose (nemokamas transportas į rungtynes kitame mieste).
Pilna kaina49 Eur
Kaina su NVŠ34 Eur
Mokant už metus397 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį290 Eur