EN

Mokėjimų informacija

2023/2024 m.

1. Mokėjimo sąlygos:
1.1 Mokestis už treniruotes mokamas iki einamojo mėnesio 15 dienos vykdančiajam treniruotes treneriui;
1.2 Mokestį už treniruotes galima mokėti pervedant į banko sąskaitą, nurodant  VAIKO VARDĄ PAVARDĘ ir MOKĖTOJO KODĄ, esantį sąskaitoje už treniruotes;
1.3. Mokestį už treniruotes galima sumokėti VšĮ „Tornado“ krepšinio mokyklos ofise, adresu Smalininkų g. 18,  taip pat paduodant grynais treneriui.

GAVĖJAS:

Pavadinimas: VšĮ "Tornado" krepšinio mokykla
 Bankas: AB SEB bankas
 Įmonės kodas: 135916751
 Sąskaitos numeris: LT307044060003674500
 MOKĖJIMO PASKIRTIS: Vaiko vardas MOKĖTOJO KODAS

2. Neformalaus vaikų švietimo (NVŠ) krepšelio taikymas 

 2.1. NVŠ tikslinių valstybės lėšų suma (krepšelis) vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį sudaro ne daugiau nei teisės aktų nustatyta, valstybės institucijų patvirtinta ir Paslaugos teikėjui faktiškai išmokėta suma. 
 2.2 Paslaugos teikėjo sprendimu 100 proc. krepšelio sumos skiriama įstatyminių atstovų mokėjimams už teikiamas paslaugas kompensuoti; 
 2.3 NVŠ programos finansavimo tikslinėmis valstybės lėšomis terminas, skiriamas mokinių ugdymui pagal Paslaugos teikėjo vykdomą NVŠ programą: nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. iki 2024 m. birželio 30 d. (išskyrus 2024 m. sausio mėn.) Kauno mieste.  Dėl Kauno rajono NVŠ skyrimo tvarkos, informacija bus pateikta ne anksčiau kaip rugsėjo 15 d.
 2.4 NVŠ programoje dalyvaujantys vaikai gali būti tik besimokantis bendrojo ugdymo įstaigoje (pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas); 

3. Taikomos nuolaidos:
3.1 Susirgus ar gavus traumą daugiau nei 2 savaites, pateikus raštišką mediko patvirtinimą, mokestis už treniruotes perskaičiuojamas pagal faktiškai lankytų dienų skaičių.
3.2 Nuo mokesčio už treniruotes atleidžiami ar dalinai sumažinamas mokestis socialiai remtiniems vaikams, pateikus raštišką patvirtinimą ir pritarus VšĮ „Tornado“ KM valdybai;
3.3 Sportuojantiems dviem ar daugiau brolių, mokestis už treniruotes mažinamas10 proc. ;
3.4 Mokant mokestį už treniruotes už visus metus (9 mėn. be birželio mėn., o sausio mėn. skaičiuojamas be NVŠ - Kauno mieste) taikoma 10 proc. nuolaida. Dėl metinio mokesčio Kauno rajone informacija bus pateikta ne anksčiau kaip rugsėjo 15 d. METINIS MOKESTIS GALI KEISTIS, PASIKEITUS NVŠ TVARKAI

Iškilus klausimams dėl mokėjimų skambinkite:
► savo treneriui;
► mobiliuoju - Evelina +37063827691;  Dovilė +37067620785
► el. paštu [email protected];


PASLAUGŲ PAKETAI: 

A PAKETAS (priešmokyklinio amžiaus vaikai  ir 2 kartų per savaitę treniruočių paketas)

Pilna kaina
30 Eur
Kaina su NVŠ Kauno mieste15 Eur
Kaina su NVŠ Kauno rajonelaukiama informacijos
Mokant už metus su 10% nuolaida243 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį Kauno mieste122 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį Kauno rajonelaukiama informacijos
*2 kartų per savaitę treniruotės  vykdomos konkrečiose mokyklose tik 2 kartus. Mokestis nėra mažinamas, jei vaikas dėl asmeninių priežasčių lanko treniruotes tik 2 kartus, nors pagal grafiką numatyti 3 kartai. 

B PAKETAS    (2014 m. g. ir jaunesni vaikai, sportuojantys 3 val. per savaitę) 

Pilna kaina35 Eur
Kaina su NVŠ Kauno mieste20 Eur
Kaina su NVŠ Kauno rajonelaukiama informacijos
Mokant už metus su 10% nuolaida284 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį Kauno mieste175 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį  Kauno rajonelaukiama informacijos

C PAKETAS    (2013 - 2007 m. g. vaikai, sportuojantys 3 val. per savaitę) 

Pilna kaina42 Eur
Kaina su NVŠ Kauno mieste27 Eur
Kaina su NVŠ Kauno rajone laukiama informacijos
Mokant už metus340 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį Kauno mieste232 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį Kauno rajone laukiama informacijos
 
D PAKETAS    (2013 - 2005 m. g. vaikų komandos)
  • Šiame pakete visos  II komandos, taip pat 2013 m. I komanda;
  • Krepšinio treniruotės ne mažiau 4 val. per savaitę 
  • Dalyvavimas KKML / MKL čempionatuose;
Pilna kaina50 Eur
Kaina su NVŠ 2013 - 2009 m. g. komandoms 35 Eur
Kaina su NVŠ  2008  - 2006 m. g. komandoms30 Eur
Mokant už metus405 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį  2013 - 2009 m. g. komandoms 297 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį 2008 - 2006 m. g. komandoms261 Eur


E PAKETAS    (2006 - 2012 m. g. vaikų komandos)
  • Krepšinio treniruotės ne mažiau 6 val. per savaitę;
  • Atletinio rengimo treniruotės 1,5 val. per savaitę;
  • Sporto mediko konsultacijos;
  • Dalyvavimas KKML / MKL čempionatuose (nemokamas transportas į rungtynes kitame mieste).
Pilna kaina55 Eur
Kaina su NVŠ 2012 - 2009 m. g. komandoms  40 Eur
Kaina su NVŠ 2008 - 2006 m. g. komandoms 35 Eur
Mokant už metus 445 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį 2012 - 2009 m. g. komandoms  337 Eur
Mokant už metus, pritaikius NVŠ krepšelį 2008 - 2006 m. g. komandoms  301 Eur