EN

1,2 % parama

 Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2020 m. paskyrusiems 1,2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio VšĮ „Tornado“ krepšinio mokyklai bei tiems, kurie tikėdami mūsų idėjomis, skatinote tai padaryti savo draugus, artimuosius ir pažįstamus. Jūsų parama – labai svarbus indėlis į tolimesnę sėkmingą ir kokybišką mūsų veiklą. 

 VšĮ „Tornado” krepšinio mokykla įkurta 2002 m. Tai ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra vaikų ir jaunimo užimtumas, didelio meistriškumo krepšininkų rengimas bei krepšinio populiarinimas. Mokykla negauna valstybės piniginių dotacijų. Pagrindinės pajamos, padedančios ugdyti jaunuosius krepšininkus – surenkamas nario mokestis, rėmėjų skirtos lėšos bei Jūsų skirta 1,2 procentų parama. Šiuo pandeminiu laikotarpiu, kai mokykla nedirbo pilnu pajėgumu net 9 mėnesius, ypač svarbus jūsų indėlis, į tolimesnį sėkmingą mokyklos egzistavimą. 

Jūsų skirti pinigai 2020 metais buvo panaudoti kelionių į Lietuvos moksleivių krepšinio lygos rungtynes kompensavimui, dėl COVID – 19 karantino ribojimų patirtų nuostolių padengimui, trenerių mokymams ir seminarams, inventoriaus įsigijimui, socialiai remtinų vaikų nario mokesčio sumažinimui arba visiškam kompensavimui, Kauno energijos (Raudondvario pl. 84) sporto salės atnaujinimui bei nuotolinių nemokamų treniruočių kompensavimui. 

  VšĮ „Tornado” krepšinio mokykla 2021 metais, su Jūsų pagalba, planuoja suorganizuoti du tarptautinius krepšinio turnyrus, išlaikyti Lietuvos Moksleivių krepšinio lygoje dabar žaidžiančių komandų skaičių, gerinti sąlygas sporto salėse, investuoti į inventorių, atnaujinti Kauno energijos sporto salės apšvietimą. 

 Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą Jūs galite skirti iki 1,2 procentų sumokėtos pajamų mokesčio sumos VMI per praėjusius metus. Prašome pasinaudoti šia galimybe ir paremti jaunuosius krepšininkus. Tai papildomai Jums nieko nekains, o mes Jus maloniai nustebinsime mažais siurprizais (žiūrėti kitoje prašymo pusėje). 

 Užpildyti prašymą galima internetu Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) elektroninio deklaravimo sistemoje. Blanką, kurį reikia užpildyti, galite gauti iš trenerio, o mes jį išsiųsime į VMI. Daugiau informacijos, kaip užpildyti paramos skyrimo blanką rasite mūsų internetinėje svetainėje www.tornadas.lt

Reikalingi rekvizitai formos užpildymui:

Įmonės kodas: 135916751

Gavėjas: TORNADO KM

AČIŪ JUMS! Su pagarba

Direktorius Dainius Čiuprinskas 

2020 m. panaudotos lėšos  iš 1,2 proc. paramos

25 535 EurGauta paramos suma
2 582 EurKauno Energijos sporto salės atnaujinimas
6 642 EurTransporto išlaidų kompensavimas, vykstant į MKL rungtynes
3 530 EurTreniruočių inventoriaus atnaujinimas visose sporto salėse
5 089 eurMKL rungtynių aptarnavimas
2 815 EurPrizai, skirti už 1,2 proc. surinktus blankus
2 786 EurIT sistemos atnaujinimo darbai
1 423 eurMokymai, renginiai