EN

Elgesio taisyklės

SAUGAUS ELGESIO IR DARBO TAISYKLĖS BESITRENIRUOJANTIEMS „TORNADO“ KREPŠINIO MOKYKLOJE TRENIRUOČIŲ METU IR VYKSTANT Į/IŠ VARŽYBAS/-Ų

I. Bendra dalis

1. Šios saugaus elgesio ir darbo taisyklės (toliau Taisyklės) taikomos visiems besitreniruojantiems krepšininkams ir kiekvienas supažindinamas pasirašant grupės žurnale.

2. Taisyklės galioja:

2.1. „Tornado“ krepšinio mokyklos direktoriaus įsakyme nurodytose treniruočių ir varžybų vietose, kuriose tuo metu vyksta užsiėmimai.

2.2. Kelionės metu, vykstant į varžybas ar grįžtant iš jų.

3. Krepšininkai treniruotis gali paskirtoje sporto salėje, tvarkaraštyje nurodytu laiku, ir tik dalyvaujant treneriui ar jį pavaduojančiam asmeniui.

4. Treniruotis galima tik dėvint tvarkingą sportinę aprangą ir avalynę.

5. Treniruočių metu privalu elgtis taip, kad netrukdytum savo draugams.

6. Kelionių į varžybas metu privalu elgtis taip, kad netrukdyti kitiems keliaujantiems, o ypač vairuotojui.

II. Pavojingi veiksniai ir saugos priemonės nuo jų poveikio

7. Pavojingi veiksniai treniruotėse ir aplinkoje, dėl kurių krepšininkai gali patirti traumas ir jų pašalinimas:

7.1. Netvarkingas sporto inventorius – sutvarkyti inventorių.

7.2. Nepatikimas sporto įrangos pritvirtinimas – pritvirtinti įrangą.

7.3. Slidžios, dulkėtos salės grindys – išplauti ir išdžiovinti grindis.

7.4. Elektros srovės poveikis, netvarkingos rozetės, jungikliai – sutvarkyti elektros instaliaciją.

7.5. Dušuose karštas vanduo – atsargiai ir pamažu atsukti karšto vandens kraną.

7.6. Slidžios grindys dušuose ir drabužinėse – naudoti dušui skirtą avalynę.

7.7. Neatsargus lipimas laiptais – ramus, tvarkingas lipimas laiptais.

7.8. Eismo taisyklių nesilaikymas – gatvę pereiti tik tam skirtose vietose.

III. Besitreniruojančių veiksmai prieš, po ir užsiėmimų metu

8. Krepšininkai prieš treniruotę persirengia tik tam tikslui skirtose patalpose. Persirengę ramiai laukia trenerio ir į sporto salę įeiti gali tik kartu su treneriu arba gavę trenerio leidimą.

9. Treniruotės metu vykdo visus trenerio nurodymus. Be trenerio leidimo negali išeiti iš treniruotės.

10. Negalima laipioti ant krepšinio stovų, lentų, salės konstrukcijų, baldų (stalų, kėdžių, suolų, palangių ir kt.), be trenerio leidimo - ant gimnastikos sienelės.

11. Negali vykdyti vienašališkų veiksmų, pavojingų sveikatai (kūlvirsčiai, vartymasis ore (salto), stovėjimas ant rankų, galvos ar kt.) neprižiūrint treneriui

12. Vykstant treniruotei lauke, išklausyti trenerio nurodymų prieš treniruotę ir vykdyti visus jo nurodymus treniruotės metu.

13. Persirengus po treniruotės, palikti drabužinę tvarkingą ir švarią, išjungti elektrą.

14. Pastebėjus inventoriaus, salės įrangos ar kitus defektus, nedelsiant pranešti treneriui ir patiems nieko netvarkyti.

IV. Sauga kelionės metu

15. Kelionės metu autobuse sėdėti ramiai savo vietoje, nešiukšlinti, nemėtyti jokių daiktų, klausyti trenerio arba vairuotojo nurodymų. Vaikščioti po autobusą galima tik treneriui arba vairuotojui leidus.

16. Sustojus autobusui ir išlipus negalima bėgti į kitą gatvės ar kelio pusę. Negalima eiti per gatvę pro autobuso priekį, reikia eiti už autobuso užpakalinės dalies. Išlipus iš autobuso pavieniui be trenerio leidimo niekur eiti negalima.

17. Po kelionės privalu autobusą palikti švarų ir tvarkingą, o apie atsiradusius defektus nedelsiant pranešti treneriui.

V. Krepšininkų veiksmai gaisro, avarijos ir nelaimingo atsitikimo atveju

18. Pastebėjus dūmus ar ugnį nedelsiant pranešti treneriui. Laukti trenerio arba kitų atsakingų darbuotojų nurodymų evakuacijos metu ir jų griežtai laikytis.

19. Išsijungus elektros srovei sporto salėje ramiai pasilikti savo vietoje, nebėgioti ir nepanikuoti, bet laukti trenerio nurodymų ir jų griežtai laikytis.

20. Įvykus traumai ar pastebėjus komandos draugo traumą nedelsiant pranešti treneriui.

VI. Krepšininkų atsakomybė

21. Krepšininkai yra atsakingi už jiems patikėtą treniruočių ar kitų užsiėmimų metu naudojamą inventorių. Už sąmoningai sugadintą ar sulaužytą inventorių, turi atsiskaityti prasikaltęs krepšininkas arba jo globėjai.

22. Krepšininkui, šiurkščiai pažeidus šias Taisykles, trenerio sprendimu, gali būti sustabdomas jo dalyvavimas užsiėmime, apie tai pranešant jo globėjams. Su sistemingai Taisykles pažeidinėjančiu krepšininku, krepšinio mokyklos direktoriaus sprendimu, gali būti vienašališkai nutraukta bendradarbiavimo sutartis ir prasižengęs krepšininkas būtų pašalinamas iš „Tornado“ krepšinio mokyklos.