EN

1,2 % parama

Nuoširdžiai dėkojame visiems, 2019 m. paskyrusiems 2 procentus nuo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio VšĮ „Tornado“ krepšinio mokyklai bei tiems, kurie tikėdami mūsų idėjomis, skatinote tai padaryti savo draugus, artimuosius ir pažįstamus. Jūsų parama – labai svarbus indėlis į tolimesnę sėkmingą ir kokybišką mūsų veiklą.

VšĮ „Tornado” krepšinio mokykla įkurta 2002 m. Tai ne pelno siekianti, visuomeninė organizacija, kurios pagrindiniai tikslai yra vaikų ir jaunimo užimtumas, didelio meistriškumo krepšininkų rengimas bei krepšinio populiarinimas. Mokykla negauna valstybės piniginių dotacijų. Pagrindinės pajamos, padedančios ugdyti jaunuosius krepšininkus – surenkamas nario mokestis, rėmėjų skirtos lėšos bei Jūsų skirta 2 procentų parama.

Jūsų skirti pinigai 2019 metais buvo panaudoti kelionių į Lietuvos moksleivių krepšinio lygos rungtynes, sekretoriato, teisėjų bei kito rungtynių personalo darbo užmokesčio kompensavimui, inventoriaus įsigijimui, trenerių mokymams ir seminarams, socialiai remtinų vaikų nario mokesčio sumažinimui arba visiškam kompensavimui, naujos rungtynių švieslentės įsigijimui, švenčių bei tarptautinių krepšinio turnyrų organizavimui, socialinėms akcijoms rengti.

 VšĮ „Tornado” krepšinio mokykla 2020 metais, su Jūsų pagalba, planuoja suorganizuoti du tarptautinius krepšinio turnyrus, išlaikyti Lietuvos Moksleivių krepšinio lygoje dabar žaidžiančių komandų skaičių, gerinti sąlygas sporto salėse, investuoti į inventorių, suorganizuoti socialinių akcijų – švenčių.

 Pagal gyventojų pajamų mokesčio įstatymą Jūs galite skirti iki 1,2 procentų sumokėtos pajamų mokesčio sumos VMI per praėjusius metus. Prašome pasinaudoti šia galimybe ir paremti jaunuosius krepšininkus. Tai papildomai Jums nieko nekainuos, o mes Jus maloniai nustebinsime mažais siurprizais (žiūrėti kitoje prašymo pusėje).

 Užpildyti prašymą galima internetu Valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau VMI) elektroninio deklaravimo sistemoje. Blanką, kurį reikia užpildyti, galite gauti iš trenerio, o mes jį išsiųsime į VMI. Daugiau informacijos, kaip užpildyti 2 procentų blanką rasite mūsų internetinėje svetainėje www.tornadas.lt

Prisidėkite prie mokyklos ir savo vaiko gerovės!  

Su pagarba

Direktorius Dainius Čiuprinskas 

Rekvizitai formos užpildymui:

Įmonės kodas: 135916751

Gavėjas: TORNADO KM

AČIŪ JUMS!